Biografie

‘Het nog “lege doek” doet een beroep op mijn strijdlust, mijn speelsheid,
het 
vermogen om te sublimeren en weer te geven.
zoals het witte doek mij uitdaagt te verbeelden,
zo nodigt ‘stilte’ mij uit om te 
verklanken.
Beide componenten zijn door hun uitgangspunten aan elkaar verwant’

Ans Wilbers

Ans Wilbers (in 1947 te Cuyk geboren) is een veelzijdig kunstenaar.
In 1970 moest ze een keuze maken tussen de Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten in Amsterdam en het Utrechts Conservatorium:
op beide was ze toegelaten.
Ze koos voor de muziekstudie met als hoofdvak blokfluit. In 1976 studeerde
ze af. Gedurende de 33 jaren, waarin Ans in haar woonplaats IJsselstein een
muziekpraktijk heeft opgebouwd, is ze het schilderen trouw gebleven.
Ans volgde schilderlessen bij Hans Leijerzapf. Hier concentreerde zij zich op
het ambachtelijke werk, het nauwkeurig weergeven van het te schilderen
onderwerp, voornamelijk met olieverf. In de wetenschap dat zij de techniek
goed in de vingers had, kon zij in het vrijere werk verder experimenteren.
In 2004 kreeg ze voor haar veelzijdigheid de Sculp, een cultuurprijs van de
gemeente IJsselstein.

‘The blanc canvas appeals to my fighting spirit, my playfulness, my capacity for sublimation and expression.

Just as the white canvas challenges me to imagine, silence invites me to resonate.
B
oth components are related through their basic principles’.

Ans Wilbers

Ans Wilbers (born in 1947 in Cuyk, The Netherlands) is a multitalented artist.
In 1970 she had to make a choice between the ‘Rijksacademie voor Beeldende Kunsten’ (national academy for visual arts) in Amsterdam and the ‘Utrechts Conservatorium’ (music conservatory):
she was allowed to enter both studies. Ans chose a music education, the recorder being her main instrument. She graduated in 1976.
During the many years she worked as a musician in her own practice,
giving flute and piano lessons in her home town IJsselstein, she also remained loyal to her painting ambitions. She took lessons from local artist Hans Leijerzapf (www.hansleijerzapf.com).
Here she focussed on the traditional craft of (oil) painting, on detailed reproduction of her subject matter, mostly in the form of still lives. Feeling confident to have mastered this technique,
Ans could then further explore and experiment in her free work.
In 2004, in recognition of her versatility, the municipality of IJsselstein awarded her with their cultural prize, ‘the Sculp’.

(www.uitinijsselstein.nl/theater-pantalone/expositie-ans-wilbers)